Memòries Anuals

La Memòria d’Activitats i Responsabilitat Social és la recapitulació de les accions desenvolupades durant l’any.
És un document amb informació relativa a l’organització, les xifres d’ocupació dels recursos socials, pràctiques en qualitat, millora contínua i responsabilitat social, així com, dades econòmiques i financeres de la coordinadora Sinergia Social i les entitats agrupades.

 

Memòria d'activitats i Responsabilitat Social 2020

 

Memòria d'activitats i Responsabilitat Social 2019

 

Memòria d'activitats i Responsabilitat Social 2018

 

Memòria d'activitats i Responsabilitat Social 2017

Memòria d'activitats i Responsabilitat Social 2016

Memòria d'activitats i Responsabilitat Social 2015

Memòria d'activitats i Responsabilitat Social 2014

Memòria Activitat i Responsabilitat Social Coordinadora Sinergia Social 2014

Memòria d'activitats i Responsabilitat Social 2013

Coordinadora Sinergia Social Memòria Activitats i Responsabilitat Social 2013

Consultar la Memòria d'activitats i Responsabilitat Social 2012