Vés al contingut
Serveis_Sinergia Social

Serveis a les entitats socials

Oferim 9 serveis:

Representació institucional

Representació Institucional

Un dels factors més importants de les entitats socials és intervenir de forma activa en la societat,enfortint elteixit associatiu del territori, establint lligams de col·laboració amb administracions públiques i organitzacions privades.

Icona d'econòmics, financers i administratius

Econòmics, financers i administratius

Un dels factors més importants de les entitats socials és intervenir de forma activa en la societat, enfortint el teixit associatiu del territori, establint lligams de col·laboració amb administracions públiques i organitzacions privades.

Assessorament tècnic

Assessorament tècnic

Les característiques comunes de tots els programes i serveis derivats de Sinergia Social són assolir amb èxit els requisits i objectius previs de les administracions, millorar l'atenció directa i la satisfacció de totes les persones ateses, cercar solucions innovadores i pròximes al territori d’actuació.

Laboral i recursos humans

Recursos humans

Les entitats adherides a la coordinadora són organitzacions de serveis a persones, Sinergia Social considera que els treballadors són un dels actius més importants de les entitats i la clau perquè tots els projectes funcionin amb el màxim nivell de qualitat per les persones ateses.

Qualitat, innovació i RSC

Qualitat, innovació i RSC

Busquem la millora contínua en l’atenció directa a les persones ateses per augmentar la seva satisfacció amb el servei prestat a més de la innovació i l'aportació d'idees originals per a cobrir i solucionar les necessitats emergents tant de les persones com de les diferents entitats del sector.

Economia social

Economia social

Assessorem i desenvolupem conjuntament amb les organitzacions membres projectes d’economia social propers als territoris d’actuació, sostenibles amb l’entorn i que tenen com a finalitat la creació d’ocupació de qualitat...

Serveis generals

Serveis generals

Oferim a les organitzacions membres suport a la contractació i gestió de serveis generals i de subministrament que requereixen els diferents projectes i serveis de les entitats pel seu funcionament diari.

Comunicació

Comunicació

Fomentem tant la comunicació interna com l’externa per a assegurar la millora dels processos en tots els nivells organitzatius. A més del disseny i la creació de contingut per a medis online i offline.

Informàtica

Informàtica i tecnologia

La informatització, interconnexió i centralització de tota la informació generada als diferents projectes permet a les organitzacions membres una solució eficaç als diferents requeriments i obligacions que es deriven de la gestió dels recursos.