Representació Institucional

Un dels factors estratègics més importants de les entitats socials és intervenir de forma activa en la societat, enfortint el teixit associatiu del territori, establint lligams de col·laboració amb administracions públiques i organitzacions privades, sensibilitzant a l’entorn els problemes socials existents i emergents i aportant mesures i solucions conjuntes.

Sinergia Social ofereix els següents serveis a les entitats agrupades:

  • Iniciar i desenvolupar relacions institucionals amb administracions públiques
  • Iniciar i desenvolupar relacions institucionals amb organitzacions privades
  • Plantejament de plans estratègics segons l’àmbit d’actuació de les entitats membres
  • Assessorament en protocols d’actuació i circuits d’intervenció en l'administració pública
  • Estratègia i accions de relacions públiques de les entitats per enfortir el vincle amb els diferents grups d’interès
  • Representació i assistència de les entitats membres en diferents plataformes i coordinadores de treball en xarxa