QUI SOM?

Sinergia Social és una associació coordinadora d’entitats que neix amb la missió de donar suport tècnic i organitzatiu a organitzacions dedicades als diferents àmbits del benestar i l’interès general:

serveis socials, ocupacionals, atenció a la dependència, educació, salut, habitatge, medi ambient... cercant sempre la col·laboració amb la iniciativa pública i la cooperació de la iniciativa privada.

L'associació treballa per aquest objectiu compartint horitzons, compartint recursos que millorin la qualitat d'atenció i capacitació tècnica de les entitats membres, des de la responsabilitat social, la qualitat organitzativa, la innovació tecnològica i la proximitat territorial.