Vés al contingut

Política de privacitat

RESPONSABLE

  • Nom: Associació Sinergia Social
  • NIF: G61018925
  • Telèfon: 93 268 22 22
  • E-mail: sinergia@sinergia.org
  • Seu social: Carrer de Trajà, 14 (Interior) - Accés: Parc de la Font Florida - 08004 de Barcelona

 

FINALITAT                      

Tractament de dades de persones que fan demandes relacionades amb voluntariat, donacions, enviament de CVs i altres formularis de contacte amb l’entitat.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

  • Contacte: Un màxim de tres anys.
  • Voluntariat: Mentre es mantingui la condició de voluntari/ària.
  • Donacions: Mentre es mantingui la condició de soci/sòcia.
  • CV: Es conserven durant un any.

 

Legitimació:  Consentiment de la cessió de dades personals per part de l’interessat.

Destinataris:  Hi ha cessió de dades a la Coordinadora Sinergia Social en cas d'enviament de currículums i comunicació.

No hi ha cap mena de cessió de dades en cas de contacte, voluntariat i donacions.

 

DRETS     

Dret d’accés a les seves dades personals i al tractament d'aquestes.

Dret de rectificació de dades personals inexactes o incompletes.

Dret de supressió (o dret a l’oblit) quan les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, quan es revoca el consentiment, quan l’interessat s’oposa al tractament, quan les dades hagin estat tractades il·lícitament, i quan les dades s’hagin de suprimir per complir una obligació legal.

Dret d’oposició a poder-se negar al tractament llevat que l’entitat sigui autoritzada per imperatiu legal.

Dret a la limitació del tractament quan, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.

Dret a la portabilitat de dades en cas que hi hagi modificacions en el responsable del projecte.

Dret a revocar o retirar el consentiment per a l’ús d’imatges, en qualsevol moment, només manifestant aquesta voluntat a l’entitat.

Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control. 

 

*Pot exercir qualsevol dels seus drets dirigint-se a l’adreça física o electrònica del Responsable*

 

 

CONTACTE

Telèfon: 93 268 22 22 | comunicacio@sinergia.org | Carrer de Trajà, 14 (Interior) · Accés: Parc de la Font Florida · 08004 de Barcelona