Vés al contingut
Canal Ètic

Treballant per prosperar en un entorn BANI

Entorn BANI

El context en què vivim ha passat d’un entorn VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity), és a dir, Volàtil, Incert, Complex i Ambigu, a un nou concepte que s’ajusta més al caos actual. Els entorns BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible) fan referència a moments trencadissos o fràgils, ansiosos, no lineals i incomprensibles. Són temps de caos, de situacions derivades de la crisi i el canvi.

Els entorns VUCA han quedat obsolets i els BANI neixen per donar resposta a situacions que no només són difícils de predir i comprendre, sinó que són caòtiques, impredictibles i incomprensibles. 

Les entitats, els serveis i les persones s’enfronten a desafiaments constants que demanen una ràpida adaptació i una resiliència sòlida. Per sobreviure en aquest entorn canviant, és de vital importància que les organitzacions tinguin en compte les següents claus: 

  • Flexibilitat i adaptabilitat. La capacitat d’adaptar-se ràpidament a canvis inesperats és essencial. Les entitats han d’adoptar una mentalitat flexible i estar disposades a ajustar estratègies i processos en temps real. Aquelles que sàpiguen canviar el seu enfocament segons les circumstàncies tenen més possibilitats de navegar amb èxit en un entorn BANI.

  • Innovació constant. La innovació ja no és un luxe, sinó una necessitat de supervivència. Les entitats han de fomentar una cultura d’innovació, promovent la creativitat i l’experimentació. Aquelles que siguin capaces d’anticipar-se i respondre proactivament a les demandes canviants del mercat tenen una capacitat d’adaptació crucial.

  • Col·laboració i connectivitat. En un món BANI, la col·laboració es torna essencial. Les entitats han de construir xarxes sòlides amb socis, proveïdors i clients. La col·laboració, no només permet compartir recursos, sinó també obtenir valuosa informació que pot ser crucial a l’hora de prendre decisions en temps real.

  • Dades com actiu estratègic. La gestió intel·ligent de dades esdevé clau. Les entitats han d’invertir en tecnologies que els permeti recopilar, analitzar i utilitzar dades de manera efectiva. Aquelles que entenguin les tendències emergents i presa de decisions basades en dades tenen una avantatja competitiva en un entorn BANI.

  • Lideratge àgil. El lideratge juga un paper crucial en la supervivència en un món BANI. Les persones que lideren han de ser àgils, capaces de prendre decisions informades ràpidament i liderar equips enmig de la incertesa. La comunicació transparent i la capacitat d’inspirar confiança són fonamentals.

En resum, sobreviure en un entorn BANI apel·la les entitats a ser flexibles, innovadores, col·laboratives, impulsades per dades, financerament resilients i liderades per persones àgils. 

Per això, des de la Coordinadora Sinergia Social enfoquem aquest 2024 amb eines concretes per desplegar la planificació estratègica, la gestió del talent, la digitalització, el lideratge i la cultura corporativa a partir de:

  • Construir solucions resilients; a partir de retrospectives per analitzar el passat i minimitzar els riscos, del qual es fa un anàlisi continuat multidimensional.

  • Incorporant la creativitat, la intuïció i la innovació com a elements de treball i cultura organitzativa en tots els nivells. 

  • Desenvolupant habilitats d’aprenentatge continuat i capacitat d’adaptar-se al canvi. 

  • Consolidant els actuals i construint nous espais de comunicació, treball en equip i cocreació amb tots els grups d’interès de qualsevol servei i entitat. 

En els pròxims butlletins, us anirem presentant com es concreten aquestes eines i el seu impacte per adaptar-nos, consolidar-nos i seguir atenent les necessitats socials emergents per la quàdruple viabilitat, en aquest context BANI.