Serveis Generals i Infraestructures

 

serveis generals manteniment instal·lacionsSinergia Social ofereix a les organitzacions membres suport a la contractació i gestió de serveis generals i de subministrament que requereixen els diferents projectes i serveis de les entitats pel seu funcionament diari; vehicles, electricitat, accés a Internet, telèfons... així com, serveis externs de seguretat, cuina o neteja.

A més, es proporciona un servei de revisions periòdiques d’equipaments i manteniment d’instal·lacions a tots els serveis de les entitats agrupades amb la finalitat de millorar les infraestructures i els espais de convivència en òptimes condicions i oferir el màxim nivell de qualitat a les persones ateses.

  • Subministraments de serveis generals
  • Gestió de flota de vehicles
  • Serveis de telecomunicacions (telèfons, Internet...)
  • Contractació de serveis externs
  • Gestió de serveis externs
  • Manteniment d’instal·lacions
  • Revisions d’equipaments

Tornar a Serveis a les Organitzacions