Vés al contingut
Qualitat, innovació i RSC_Sinergia Social

Qualitat, innovació i RSC

Icona Qualitat, innovació i RSC

Un dels objectius més importants de la coordinadora Sinergia Social és la millora contínua en l’atenció directa a les persones ateses per augmentar la seva satisfacció amb el servei prestat als diferents recursos i programes de les entitats membres.

Aquest objectiu emmarcat en un pla estratègic transversal treballa en la millora contínua en les àrees de qualitatinnovacióserveis persones.

En aquesta línia, Sinergia Social considera que cal participar de forma activa en la protecció conservació del medi ambient, potenciant a les organitzacions adherides mesures per l’estalvi energètic, el reciclatge control dels residus generats, o la cerca de proveïdors socialment responsables.

 • Implantació seguiment de sistemes de gestió de qualitat
 • Suport a l’acreditació de gestió de qualitat d’acord els paràmetres de la norma ISO
 • Millora en la gestió de projectes processos
 • Auditories internes
 • Anàlisi de l’estratègia organitzativa
 • Anàlisis de satisfacció de clients
 • Anàlisis de satisfacció d’usuaris
 • Elaboració d’organigrames manuals d’organització
 • Pla de voluntariat
 • Captació de voluntaris
 • Assessorament Mediambiental
 • Suport per treballar amb proveïdors d’àmbit local o territorial
 • Col·laboració per la gestió reciclatge de residus