Qualitat, innovació i RSC

 

Un dels objectius més importants de la coordinadora Sinergia Social és la millora contínua en l’atenció directa a les persones ateses per augmentar la seva satisfacció amb el servei prestat als diferents recursos i programes de les entitats membres.

Aquest objectiu emmarcat en un pla estratègic transversal treballa en la millora contínua en les àrees de qualitat, innovació, serveis i persones.

En aquesta línia, Sinergia Social considera que cal participar de forma activa en la protecció i conservació del medi ambient, potenciant a les organitzacions adherides mesures per l’estalvi energètic, el reciclatge i control dels residus generats, o la cerca de proveïdors socialment responsables.

 • Implantació i seguiment de sistemes de gestió de qualitat
 • Suport a l’acreditació de gestió de qualitat d’acord els paràmetres de la norma ISO
 • Millora en la gestió de projectes i processos
 • Auditories internes
 • Anàlisi de l’estratègia organitzativa
 • Anàlisis de satisfacció de clients
 • Anàlisis de satisfacció d’usuaris
 • Elaboració d’organigrames i manuals d’organització
 • Pla de voluntariat
 • Captació de voluntaris
 • Assessorament Mediambiental
 • Suport per treballar amb proveïdors d’àmbit local o territorial
 • Col·laboració per la gestió i reciclatge de residus