Informàtica i Tecnologia

 

La informatització, interconnexió i centralització de tota la informació generada als diferents projectes permet a les organitzacions membres una solució eficaç als diferents requeriments i obligacions que es deriven de la gestió dels recursos: seguiment d’usuaris i usuàries, generació de factures, control pressupostari, tasques de comptabilitat, millora contínua, serveis laborals i gestió de recursos humans.

Aquest suport es complementa amb el servei d’atenció als usuaris i les usuàries de les diferents plataformes, així com, la configuració i actualització de l’equipament informàtic de les organitzacions adherides a la coordinadora.

 • Servei d’atenció a l’usuari i usuària, suport telefònic i assistència remota
 • Configuració i actualització dels equips
 • Manteniment de xarxes i equips informàtics
 • Solucions amb programari lliure
 • Realització de còpies de seguretat
 • Gestió de programari informàtic per la gestió administrativa i comptable de les entitats agrupades
 • Suport programari informàtic per la gestió laboral de les entitats membres
 • Suport programari informàtic de Millora Contínua i Responsabilitat Social
 • Gestió de plataformes de comunicació interna i externa
 • Serveis per l’emmagatzematge d’informació
 • Programació d'aplicatius a mida