Assessorament tècnic

 

Les característiques comunes de tots els programes i serveis derivats de Sinergia Social són assolir amb èxit els requisits i objectius previs de les administracions, millorar l’atenció directa i la satisfacció de totes les persones ateses, cercar solucions innovadores i pròximes al territori d’actuació, i finalment, potenciar la cooperació entre la iniciativa privada i pública.

Un equip multidisciplinari format per especialistes en el camp psicosocial, educatiu, d’economia social i de gestió, amb reconeguda experiència en els diferents àmbits d’actuació assessoren i dissenyen conjuntament amb els responsables tècnics de les entitats membres els programes i serveis que ofereixen a les persones ateses. 

  • Disseny, creació i renovació de projectes en:
  • Serveis socials
  • Infància, adolescència i joves
  • Salut mental i drogodependències
  • Gent gran
  • Formació per l’ocupació
  • Acadèmics
  • D'inserció sociolaboral
  • Assessorament d’obligacions i requeriments amb les administracions 
  • Gestió de documentació tècnica