Vés al contingut

L'Observatori

Logo de l'Observatori

Àmbit d'actuació

Àmbit d'actuació: Investigació, formació, acompanyament, publicacions, actes i jornades

Icona de Col·lectius destinataris

Col·lectius destinataris: Entitats sense ànim de lucre, fundacions, associacions, ONG's

Icona de Missió

Missió/ideari: Aprofundir i incrementar el coneixement sobre el món no lucratiu, treballar per a la seva visibilitat i la millora del funcionament de les organitzacions no lucratives.

Icona d'Any d'inici

Any d'inici de l'activitat: 2000