Vés al contingut
Ocupació_Sinergia Social

Ocupació

Sinergia Social impulsa cap a les entitats membres una política ocupacional d’oficis qualificats que permeti un treball estable i la promoció de plans d’emprenedoria social o d’autoocupació a les persones ateses i els col·lectius en risc d’exclusió social.

La Coordinadora d’entitats Sinergia Social formula projectes d’economia social propers als territoris d’actuació, sostenibles amb l’entorn i amb un pla estratègic de millora continua en les àrees de qualitat, innovació, processos i serveis.

Serveis d'inserció

Programes d’assessorament i foment de l’ocupació per a diferents col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social amb l’objectiu de dotar-les dels recursos necessaris per a iniciar itineraris d’integració sociolaboral que els portin a la seva incorporació al món laboral.

Empreses d'Inserció Sociolaboral

Plans d'incorporació i itineraris laborals

Agència de Col·locació