Pla Estratègic 2021 - 2023

15 Febrer 2021

 

L’ Associació Coordinadora Sinergia Social ha elaborat el seu Pla Estratègic 2021- 2023. Aquest Pla és d'aplicació a les 19 entitats que formen part de la Coordinadora. 

Les 5 àrees de serveis:

 

Durant l'any 2020 s'han gestionat una totalitat de 128 projectes.

 

Paraules claus:

 

Atenció, formació, ocupació, gestió i comunitat: