Oportunitats a les persones joves

15 Octubre 2021

El Programa de Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés al mercat laboral de persones joves titulades, afavorint una millora de la seva situació laboral i professional.

A la Coordinadora Sinergia Social apostem per aquest projecte i creiem en la necessitat de donar oportunitats a les persones joves. Aquest any s'han incorporat persones joves al nostre equip.

Una persona de referència de l’equip tutoritza les persones joves que incorporem; les acompanya i els supervisa la feina perquè puguin aprendre dia i dia, millorant les seves aptituds i portant a la pràctica allò que han estat aprenent en la seva etapa formativa. Ajudant-les a l'entrada al mercat laboral.