Vés al contingut
guia-de-llenguatge-inclusiu-de-genere.jpg

Guia de Llenguatge Inclusiu

guia-de-llenguatge-inclusiu-de-genere.jpg

A la Coordinadora Sinergia Social hem dissenyat una Guia de Llenguatge Inclusiu de gènere. 

L'entitat situa com a objectiu de primer ordre la igualtat entre les persones, i concretament, entre els diferents gèneres. Per aquest motiu i emmarcada en el Pla d'Igualtat, s'ha generat aquesta guia. 

És una eina comunicativa i d'ús intern per a tots els serveis i centres que conformen les entitats membres de la Coordinadora.

S’aplicarà a través dels canals d’expressió oral: entre l’equip i amb les persones a les quals es presta atenció als serveis; i d’expressió escrita: documents tècnics i comunicació interna i externa dels serveis.

El llenguatge té un pes rellevant en totes les societats, és la forma en la qual ens comuniquen i es pot considerar que a través del seu ús generem significats i continguts, que al mateix temps es transformen en realitats. El llenguatge és, per tant, un dispositiu, un recurs que pot excloure i mantenir situacions de desigualtats, o bé, fomentar la inclusió de col·lectius vulnerables i la igualtat entre les persones.

Pel que fa a l’entitat, ens trobem que els equips de professionals es conformen majoritàriament per dones i una gran part de les persones que s’atenen són del sexe masculí. A més, cal tenir en compte la dimensió educativa de tots els serveis, que s’adrecen a col·lectius diversos com poden ser infància i joventut, pel que hem d’exemplificar si volem aconseguir que les generacions futures siguin més igualitàries i justes.

Des de l’entitat, apostem per utilitzar un llenguatge coherent amb la nostra missió, visió i valors, que recauen precisament en la cerca de la igualtat i la millora social.