Vés al contingut
pexels-pixabay-460295.jpg

Codi Ètic 2021

pexels-pixabay-460295.jpg

 

CODI ÈTIC DE L'ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL

L’Associació Coordinadora Sinergia Social està compromesa amb l’adopció de mesures per millorar l’eficiència i la qualitat en la gestió de les diferents entitats que la conformen, vetlla per garantir la seva integritat institucional i la bona governança. Amb aquest objectiu, presenta el seu Codi Ètic.

Amb una trajectòria institucional de més 30 anys i 19 entitats membres, la Coordinadora agrupa i gestiona de forma integral entitats territorials d’atenció a les persones i serveis socials, entitats sectorials especialitzades en formació i educació per a la inserció social i l’ocupació.

És en aquest mapa de referència, integrador i alhora plural i divers, que amb el Codi Ètic es vol deixar constància dels principis i valors que signifiquen a la Coordinadora Sinergia Social i les entitats membres i ens uneixen en els nostres projectes i dotar-nos d’uns compromisos comuns. Els principis i valors ètics que ens impliquen són:

  • Compromís i responsabilitat social. Transversal en tota i cadascuna de les actuacions que es desenvolupen. Amb els equips professionals, les persones ateses, clients, la comunitat, el medi ambient i la gestió econòmica.
  • Innovació social. Fent una anàlisi de les necessitats socials emergents, donant  eines per a l’acció transformadora amb formació permanent i avaluació de la intervenció, per crear més oportunitats de servei, metodologies, recursos i col·laboracions per la millora de la qualitat de vida de les persones ateses.
  • Treball en xarxa i comunitari. compartint experiències, posicionament i metodologies, generant sinergies per fomentar l’atenció de qualitat, la millora contínua i l’enfortiment de l’organització, la comuni­tat i el sector.
  • Diàleg i participació. La participació i la cultura democràtica, que suposen la disposició de mecanismes transparents i amb vies de participació i compromís individual que fomentin la confiança en els sistemes de presa de decisions, les activitats i les relacions institucionals entre les diferents parts implicades en el sistema i a diferents nivells.
  • Diversitat i respecte. Integrant i respectant la diversitat de les entitats membres per crear una identitat pròpia i comuna. Respectant la diversitat de les persones ateses per afavorir el desenvolupament de les mateixes capacitats i identitats.

El Codi Ètic contempla també aquells criteris d’actuació que garanteixen un comportament responsable, amb compliment absolut de la legislació vigent d’aplicació amb la plena garantia de l’exercici dels drets humans, dels valors democràtics i d’igualtat de la societat.  Així mateix, té la voluntat de regular  les accions que les entitats membres, els càrrecs orgànics, equips professionals i de voluntariat, i en general qualsevol persona vinculada han d’adoptar en la seva activitat professional. I han de comprometre’s a un comportament honest, responsable, respectuós, professional, eficaç i transparent, tant de forma individual com col·lectiva.

Es crearà també una Comissió de seguiment per reflexionar sobre la seva aplicació i vetllarà pel seu compliment i difondre les bones pràctiques.