Vés al contingut

Fundació Oscobe

Logo Oscobe

Àmbit d'actuació

Àmbit d'actuació: Atenció, formació i ocupació

Icona de Col·lectius destinataris

Col·lectius destinataris: Infants, adolescents, joves, persones que compleixen mesures judicials, diversos públics, serveis d'inserció sociolaboral i sensibilització.

Icona de Persones ateses

Persones ateses l'any anterior: 1.360

Icona de Missió

Missió/ideari: Oferir serveis d’atenció a les persones d’acord amb les seves necessitats. Orientar tota acció a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat integradora de tota la comunitat.

Icona d'Any d'inici

Any d'inici de l'activitat: 1987