Vés al contingut

Fundació Comunitat i Valors

Logo FCV

Àmbit d'actuació

Àmbit d'actuació: Serveis socials, formació, inserció sociolaboral

Icona de Col·lectius destinataris

Col·lectius destinataris: Infants, joves, famílies, persones que es troben en risc d'exclusió social.

Icona de Persones ateses

Persones ateses l'any anterior: 6.138

Icona de Missió

Missió/ideari: Oferir serveis d’atenció a les persones d’acord amb les seves necessitats. Orientar tota acció a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat integradora de tota la comunitat.

Icona d'Any d'inici

Any d'inici de l'activitat: 2012