Vés al contingut

Fundació Ciutat i Valors

Logo FCV

Àmbit d'actuació

Àmbit d'actuació: Atenció, formació, ocupació i orientació

Icona de Col·lectius destinataris

Col·lectius destinataris: Infants, joves, persones amb tractament per drogodependència, persones amb discapacitat derivada de malaltia mental, diversos públics, serveis d'inserció laboral i sensibilització, persones que compleixen mesures judicials.

Icona de Persones ateses

Persones ateses (anualment): 4.279

Icona de Missió

Missió/ideari: Oferir serveis d’atenció a les persones d’acord amb les seves necessitats. Orientar tota acció a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat integradora de tota la comunitat.

Icona d'Any d'inici

Any d'inici de l'activitat: 2007