Vés al contingut
Formació_Sinergia Social

Formació

Sinergia Social ofereix la seva experiència i els seus coneixements tècnics a les entitats membres amb l’objectiu de garantir millorar la qualitat de vida a les persones; promovent cap a les organitzacions la potenciació de les capacitats de les persones ateses en la seva vida quotidiana, afavorint la seva autonomia personal i la integració social.

Serveis Residencials

Cartera de serveis socials de les entitats adherides:

Recursos residencials d’atenció directa completament adaptats a les necessitats concretes dels usuaris i les usuàries atesos: infantsjoves, gent granpersones afectades pel virus del VIH, persones dependents, persones amb problemes de salut mental i persones amb tractament de drogodependència.

Unitats d'Escolarització Compartida

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Cursos de Formació Ocupacional