Equip

 

Sinergia Social és una organització formada per professionals especialitzats en l’àmbit del tercer sector i l’economia social que tenen com a objectiu assessorar i donar suport a les entitats membres perquè disposin de tots els recursos necessaris: tècnics, tecnològics, administratius, financers, recursos humans, qualitat... amb l'objectiu que les entitats agrupades puguin donar la millor resposta en l’atenció directa, així com, en la gestió diària dels programes i activitats que realitzen.

 


Gerència i Direcció

 

 

 


Junta directiva

 

L’òrgan de govern té com a funcions planificar, aprovar, supervisar i controlar les diferents línies d’actuació de l’Associació Coordinadora d’Entitats Sinergia Social per acomplir els estatuts fundacionals amb una gestió eficient dels recursos disponibles.

 

  •   Montserrat Anfrons Gubert, presidenta - CV

 

  •   Mercè Fontanilles Emanuel, vicepresidenta 1ª - CV

​​​​​​​

  •   Salvador Ferran Pérez, secretari - CV

 

  •   Salvador Ferran Pérez, secretari - CV

 

  •   Domènec Domènech, president - CV 

 


Processos de gestió