Vés al contingut

CEINA

Àmbit d'actuació

Àmbit d'actuació: Formació per a la inserció laboral

Icona de Col·lectius destinataris

Col·lectius destinataris: Joves, adolescents i adults

Icona de Persones ateses

Persones ateses l'any anterior: 6.138

Icona de Missió

Missió/ideari: Oferir formacions a persones físiques i empreses per a millorar les competències i els coneixements.

Icona d'Any d'inici

Any d'inici de l'activitat: 1988