Vés al contingut
Atenció_Sinergia Social

Atenció

Sinergia Social ofereix la seva experiència i els seus coneixements tècnics a les entitats membres amb l’objectiu de garantir millorar la qualitat de vida a les persones; promovent cap a les organitzacions la potenciació de les capacitats de les persones ateses en la seva vida quotidiana, afavorint la seva autonomia personal i la integració social.

Serveis Residencials

Cartera de serveis socials de les entitats adherides:

Recursos residencials d’atenció directa completament adaptats a les necessitats concretes dels usuaris i les usuàries atesos: infantsjoves, gent granpersones afectades pel virus del VIH, persones dependents, persones amb problemes de salut mental i persones amb tractament de drogodependència.

Centres Residencials d’acció educativa (CRAE)

Centres d’Acolliment (CA)

Pisos assistits per a joves (PAJ)

Pisos de reinserció

Llars Residències

Residències per a persones grans

Servei De Primera Acollida i Atenció Integral (SPAAI)

Serveis d’inserció laboral (PIL)

Itineraris de Protecció individualitzats (IPIS)

Serveis de medi obert

Habitatges amb suport

Unitat Depenent (UD)

Fent costat a les persones_Sinergia Social

FENT COSTAT A LES PERSONES DES DE 1996

Serveis tècnics especialitzats

Cartera de serveis socials de les entitats adherides:

Programes i projectes en l’àmbit de serveis socials que per les seves característiques en l’atenció no requereixen un suport residencial. En aquesta tipologia de programes i serveis disposem de:

Equips de Valoració del maltractament infantil (EVAMI)

Serveis d'Atenció Domiciliària

Centres de dia

Serveis d’atenció especialitzats en joves (SAEJ)

Serveis de suport a Medi Obert

Serveis de Mediació intercultural

Programes d’Assessorament Energètic (PAE)

Serveis d’acompanyament a la vida autònoma (SAVA)