Fundació Casal l'Amic

El teixit comunitari, l'eina de treball en territori d'exclusió social

L'actual situació d’empobriment dels barris ja en risc d'exclusió social i el deteriorament dels serveis públics, presenta a les entitats del Tercer Sector com una alternativa real per la creació de sinergies entre recursos i població.