Òrgan de govern i Estatuts

L’Associació Coordinadora d'Entitats per l'Interès General Sinergia Social es va constituir l’any 1996 per donar suport professional a l’Associació Estrep, a finals de 2009 es modifiquen els estatuts i la missió de l’Associació Sinergia Social amb la finalitat de crear un innovador model de gestió per donar suport integral a les entitats membres.

L’Associació Coordinadora d'Entitats per l'Interès General Sinergia Social consta al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 18306.

 Òrgan de govern

  • Pilar Duró Vila, presidenta
  • Bertomeu Mayoral Herrero, vicepresident 1r
  • Montserrat Anfrons Gubert, secretaria

 

L’òrgan de govern té com a funcions planificar, aprovar, supervisar i controlar les diferents línies d’actuació de l’Associació Coordinadora d’Entitats per l’Interès General Sinergia Social per acomplir els estatuts fundacionals amb una gestió eficient dels recursos disponibles.

Podeu consultar els estatuts fundacionals de l’Associació Coordinadora d'Entitats per l'Interès General Sinergia Social.