Ocupació i Inserció

Sinergia Social impulsa cap a les entitats membres una política ocupacional d’oficis qualificats que permeti un treball estable i la promoció de plans d’emprenedoria social o d’autoocupació a les persones ateses i els col·lectius en risc d’exclusió social.

La Coordinadora d’entitats Sinergia Social formula projectes d’economia social propers als territoris d’actuació, sostenibles amb l’entorn i amb un pla estratègic de millora continua en les àrees de qualitat, innovació, processos i serveis.

 Cartera de Serveis d'Emprenedoria i Inserció de les entitats agrupades

  • Empresa d'Inserció Sociolaboral
  • Plans d'incorporació i itineraris laborals
  • Agència de Col·locació

 


 Organitzacions adherides

ArtIntegrat |  Agència Col·locació F|MF | BROT

Empresa Inserció ArtIntegrat Agència Col·locació FMF inserció sociolaboral