ACTIVA LA LLENGUA - Programa d'Alfabetització

10 Octubre 2018

Els estudiants tenen entre 15 i 17 anys i molts d'ells no coneixen o bé tenen un nivell idiomàtic del territori molt baix, igualment presenten les mateixes carències en matèria de geografia o cultura de l'entorn.

Les competències idiomàtiques són un element indispensable per seguir formant-se o inserir-se laboralment. El desconeixement de la llengua impedeix l'accés a tota mena de recursos, sent un gran inconvenient per aconseguir la inclusió social dels adolescents.

Durant la formació s'impartiran coneixements de llengua castellana i catalana, tenint en compte el seu nivell acadèmic. Per això es divideix al grup (60 alumnes) en tres nivells: inicial, bàsic i avançat. Dividint els grups inicial i bàsic en subgrups més petits. Cada alumne compta amb 4 hores de classe setmanals, tenint l'opció, si es considera oportú, que participi també els divendres a les sessions dels alumnes del nivell avançat. Es presta especial atenció a l'evolució individual i es procura oferir una formació que s'adapti en tots els sentits a l'adolescent.