Formació i Educació

Sinergia Social Cartera de Serveis Formatiu i Educatius a CatalunyaLa Coordinadora assessora a les organitzacions membres en projectes acadèmics per a joves amb necessitats educatives especials; així com, serveis formatius que facilitin l’ocupació en recuperació d’oficis o en nous sectors que permetin augmentar l’ocupabilitat de persones en especials dificultats d’accés al món laboral.

Sinergia Social entén la formació i educació com una via de generació d’oportunitats fomentant el desenvolupament personal i professional dins la comunitat i així ho transmet cap als projectes que desenvolupa.

 Cartera de Serveis Formatius i Educatius de les entitats membres

  • Unitats d'Escolarització Compartida
  • Programes de Formació i Inserció (PFI)
  • Cursos de Formació Ocupacional

 

L'any 2016 les entitats adherides que presten projectes formatius i educatius van atendre a un total de

2566 alumnes


 Entitats agrupades

Fundació Mercè Fontanilles | Fundació Formació i Valors Antonio Jiménez | Ceina  | Fundació Comunitat i Valors

Fundacio Mercè Fontanilles formació i Educació Formació i Valors Antonio Jiménez Eduació i Formació CEINA Formació i EducacióFundació Comunitat i Valors Projectes de Formació i Eduació