Equip

Sinergia Social és una organització formada per professionals especialitzats en l’àmbit del tercer sector i l’economia social que tenen com a objectiu assessorar i donar suport a les entitats membres perquè disposin de tots els recursos necessaris: tècnics, tecnològics, administratius, financers, recursos humans, qualitat... amb l'objectiu que les entitats agrupades puguin donar la millor resposta en l’atenció directa, així com, en la gestió diària dels programes i activitats que realitzen.

Domènec Domènech - Serveis Institucionals - CV - suport-executiu@filnet.es
Pere Molins - Serveis Econòmics i Administratius - CV - peremo@sinergia.org
Pepa Arqué - Àrea Tècnica i Recursos Humans - CV