Sinergia Social

Qui som?

Sinergia Social és una associació coordinadora d’entitats que neix amb la missió de donar suport tècnic i organitzatiu a entitats dedicades als diferents àmbits del benestar i l’interès general.

Les entitats socials que formen part de la Coordinadora gestionen de forma integral i de manera sectorial: atenció a les persones i serveis socials, formació i educació per la inserció social i l'ocupació, i també projectes empresarials amb capacitat de generar ocupació per col·lectius amb especial dificultat d’accés al treball.

L'associació treballa amb aquest objectiu: Compartint Horitzons... Compartint Recursos... que millorin la qualitat d'atenció i capacitació tècnica de les entitats membres, des de la responsabilitat social, la qualitat organitzativa, la innovació tecnològica i la proximitat territorial. Comptant amb la capacitat integradora de la comunitat.

Entitats membres

Àrea d'actuació per entitat