Serveis

Oferim 9 serveis:

  • Un dels factors més importants de les entitats socials és intervenir de forma activa en la societat, enfortint el teixit associatiu del territori, establint lligams de col·laboració amb administracions públiques i organitzacions privades.

  • Un dels factors més importants de les entitats socials és intervenir de forma activa en la societat, enfortint el teixit associatiu del territori, establint lligams de col·laboració amb administracions públiques i organitzacions privades.

  • Les característiques comunes de tots els programes i serveis derivats de Sinergia Social són assolir amb èxit els requisits i objectius previs de les administracions, millorar l’atenció directa i la satisfacció de totes les persones ateses, cercar solucions innovadores i pròximes al territori d’actuació.

  • Les entitats adherides a la coordinadora són organitzacions de serveis a persones, Sinergia Social considera que els treballadors són un dels actius més importants de les entitats i la clau perquè tots els projectes funcionin amb el màxim nivell de qualitat per les persones ateses.

  • Busquem la millora contínua en l’atenció directa a les persones ateses per augmentar la seva satisfacció amb el servei prestat a més de la innovació i l'aportació d'idees originals per a cobrir i solucionar les necessitats emergents tant de les persones com de les diferents entitats del sector.

  • Assessorem i desenvolupem conjuntament amb les organitzacions membres projectes d’economia social propers als territoris d’actuació, sostenibles amb l’entorn i que tenen com a finalitat la creació d’ocupació de qualitat...

  • Oferim a les organitzacions membres suport a la contractació i gestió de serveis generals i de subministrament que requereixen els diferents projectes i serveis de les entitats pel seu funcionament diari.

  • Fomentem tant la comunicació interna com l’externa per a assegurar la millora dels processos en tots els nivells organitzatius. A més del disseny i la creació de contingut per a medis online i offline.

  • La informatització, interconnexió i centralització de tota la informació generada als diferents projectes permet a les organitzacions membres una solució eficaç als diferents requeriments i obligacions que es deriven de la gestió dels recursos.