Serveis

Serveis a les entitats

 

L’Associació Coordinadora Sinergia Social d’iniciatives i projectes socials ofereix els següents serveis a les entitats membres:

 

Representació Institucional- Un dels factors més importants de les entitats socials és intervenir de forma activa en la societat, enfortint el teixit associatiu del territori, establint lligams de col·laboració amb administracions públiques i organitzacions privades...

 


 

Econòmics, financers i administratius - Un dels factors més importants de les entitats socials és intervenir de forma activa en la societat, enfortint el teixit associatiu del territori, establint lligams de col·laboració amb administracions públiques i organitzacions privades...

 


 

Assessorament Tècnic en diferents àmbits d'actuació - Les característiques comunes de tots els programes i serveis derivats de Sinergia Social són assolir amb èxit els requisits i objectius previs de les administracions, millorar l’atenció directa i la satisfacció de totes les persones ateses, cercar solucions innovadores i pròximes al territori d’actuació...

 


 

Recursos Humans i Serveis Laborals - Les entitats adherides a la coordinadora són organitzacions de serveis a persones, Sinergia Social considera que els treballadors són un dels actius més importants de les entitats i la clau perquè tots els projectes funcionin amb el màxim nivell de qualitat per les persones ateses. ...

 


 

Serveis de Qualitat i Responsabilitat Social Corporativa - Un dels objectius més importants de la coordinadora Sinergia Social és la millora contínua en l’atenció directa a les persones ateses per augmentar la seva satisfacció amb el servei prestat als diferents recursos i programes de les entitats membres...

 


 

Assessorament en inserció sociolaboral i economia social - Sinergia Social assessora i desenvolupa conjuntament amb les organitzacions membres projectes d’economia social propers als territoris d’actuació, sostenibles amb l’entorn i que tenen com a finalitat la creació d’ocupació de qualitat...

 


 

Informàtica i Tecnologia- La informatització, interconnexió i centralització de tota la informació generada als diferents projectes permet a les organitzacions membres una solució eficaç als diferents requeriments i obligacions que es deriven de la gestió dels recursos: seguiment d’usuaris, generació de factures...

 


 

Serveis Generals i Infraestructures - Sinergia Social ofereix a les organitzacions membres suport a la contractació i gestió de serveis generals i de subministrament que requereixen els diferents projectes i serveis de les entitats pel seu funcionament diari; vehicles, electricitat, accés a Internet, telèfons...

 


 

Comunicació Interna i Externa - La coordinadora Sinergia Social fomenta el treball col·laboratiu, la cohesió dels equips de treball, l’enriquiment d’idees i millora de processos; basant-se en la potenciació de la comunicació interna en tots els nivells organitzatius de les entitats i serveis...

 


 

Innovació - La Coordinadora Sinergia Social sempre busca la innovació i l'aportació d'idees originals per a cobrir i solucionar les necessitats emergents tant de les persones com de les diferents entitats del sector.

 

 


Avantatges entitats agrupades

 

  • Espai de coneixement col·laboratiu, de formació i millora contínua
  • Assessorament i suport tècnic en projectes de serveis socials, educació i formació i ocupació i emprenedoria social
  • Gestió de les diferents àrees funcionals d’una organització sense ànim de lucre
  • Equip de professionals amb àmplia experiència i especialitzats en l’àmbit del tercer sector i l’economia social