Oscobe

 


          

 

     Àmbit d'actuació: Atenció, formació i ocupació

 

     Col·lectius destinataris: Infants, adolescents, joves, persones que compleixen mesures judicials, diversos públics, serveis d'inserció sociolaboral i sensibilització.

 

     Persones ateses l'any anterior: 1.360

 

     Missió/ideari: Oferir serveis d’atenció a les persones d’acord amb les seves necessitats. Orientar tota acció a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat integradora de tota la comunitat

 

     Any d'inici de l'activitat: 1987

 

    Web: https://www.oscobe.com/ca/