L'Observatori

 


     

 

     Àmbit d'actuació: Investigació, formació, acompanyament, publicacions, actes i jornades

 

     Col·lectius destinataris: Entitats sense ànim de lucre, fundacions, associacions, ONG's

 

     Missió/ideari:  aprofundir i incrementar el coneixement sobre el món no lucratiu, treballar per a la seva visibilitat i la millora del funcionament de les organitzacions no lucratives

 

     Any d'inici de l'activitat: 2000

 

    Web: https://www.observatoritercersector.org/