Fundació Persona i Valors


 

     Àmbit d'actuació: Atenció, formació i ocupació

 

     Col·lectius destinataris: Infants, adolescents, joves i persones grans amb dependència

 

     Residències per a gent gran:            

 

     Persones ateses l'any anterior: 112

 

     Missió/ideari: Oferir serveis d’atenció a les persones d’acord amb les seves necessitats. Orientar tota acció a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat integradora de tota la comunitat.

 

     Any d'inici de l'activitat: 2007

 

    Web: http://personaivalors.org/