Fundació Mercè Fontanilles

 


                         

 

     Àmbit d'actuació: Atenció, formació, ocupació i orientació

 

     Col·lectius destinataris: Infants, adolescents, joves, persones amb tractament per drogodependència, persones afectades per VIH/Sida, persones que compleixen mesures judicials, diversos públics, serveis d’inserció laboral i sensibilització, persones en situació o risc d'exclusió social.

 

     Persones ateses l'any anterior: 6.138

 

     Missió/ideari: Oferir serveis d’atenció a les persones d’acord amb les seves necessitats. Orientar tota acció a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat integradora de tota la comunitat.

 

     Any d'inici de l'activitat: 1991

 

    Web: http://mercefontanilles.org/