Fundació Ciutat i Valors

 


 

     Àmbit d'actuació: Atenció, formació i ocupació

 

     Col·lectius destinataris: Infants, joves, persones amb tractament per drogodependència, persones amb discapacitat derivada de malaltia mental, diversos públics, serveis d'inserció laboral i sensibilització, persones que compleixen mesures judicials

 

     Persones ateses (anualment): 4.279

 

     Missió/ideari: Oferir serveis d’atenció a les persones d’acord amb les seves necessitats. Orientar tota acció a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat integradora de tota la comunitat.

 

     Any d'inici de l'activitat: 2007

 

    Web: http://ciutativalors.org/