Formació

 

La Coordinadora assessora a les organitzacions membres en projectes acadèmics per a joves amb necessitats educatives especials; així com, serveis formatius que facilitin l’ocupació en recuperació d’oficis o en nous sectors que permetin augmentar l’ocupabilitat de persones en especials dificultats d’accés al món laboral.

Sinergia Social entén la formació educació com una via de generació d’oportunitats fomentant el desenvolupament personal i professional dins la comunitat i així ho transmet cap als projectes que desenvolupa.

Serveis Formatius, Educatius i d'Orientació

Mòduls formatius de competències transversals, tècniques i pràctiques en empresa. Formacions adaptades per millorar  l’ocupabilitat de les persones usuàries oferint una capacitació professional per augmentar el seu grau d’inserció: