Comunitat i Valors

 


 

 

     Àmbit d'actuació: Serveis socials, formació, inserció sociolaboral

 

     Col·lectius destinataris: Infants, joves, famílies, persones que es troben en risc d'exclusió social

 

     Persones ateses l'any anterior: 6.138

 

     Missió/ideari: Oferir serveis d’atenció a les persones d’acord amb les seves necessitats. Orientar tota acció a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat integradora de tota la comunitat.

 

     Any d'inici de l'activitat: 2012

 

    Web: comunitativalors.org