Cerca

 


 

     Àmbit d'actuació: Atenció, formació i ocupació

 

     Col·lectius destinataris: Persones en situació o risc d'exclusió social, diversos públics, serveis d'inserció laboral i sensibilització, persones amb tractament per drogodependència

 

     Persones ateses l'any anterior: 275

 

     Missió/ideari: Constituir-nos com una entitat referent al territori, tant pel seu èmfasi en la cura envers la prestació dels seus serveis (qualitat, proximitat en l'atenció a les persones i satisfacció de les persones usuàries) des d'una visió educativa i emancipadora, com per la defensa dels drets de les persones que es troben en situacions d'especial vulnerabilitat

 

     Any d'inici de l'activitat: 2004

 

    Web: https://fundaciocerca.org/