Brot


     

 

     Àmbit d'actuació: Formació i inserció laboral

 

     Col·lectius destinataris: Infants, adolescents, joves, adults i diversos públics

 

     Missió/ideari: Ajudar a les persones que es troben en risc d'exclusió social a poder inserir-se laboralment a la societat.

 

     Any d'inici de l'activitat: 2005

 

    Web: http://brotserveisintegrals.org/