Acompanyament, gestió i suport

Sistema integral

La Coordinadora Sinergia Social ofereix un sistema integral de serveis d’assessorament, suport i gestió a les entitats agrupades en les diferents àrees funcionals de l’organització.

L'entitat integra i interconnecta els elements tècnics dels serveis assistencials, empresarials, cívics i comunitaris amb la resta d’elements organitzatius per tal d’assolir un nivell òptim en el servei, la gestió, l'organització, el finançament i l'administració de tots els recursos necessaris per a totes les entitats agrupades.

Espai de col·laboració

L'associació representa l’oportunitat de formar part d’una organització que lidera i motiva el coneixement col·lectiu i de col·laboració entre les entitats membres:

Una organització a on es connecten les diferents realitats dels àmbits d’actuació per formular solucions socialment innovadores; Un espai de formació permanent i millora continua per a tots els equips de treball que integren el model Sinergia Social.

Sinergia Social és també un espai físic per entitats d’iniciativa social de segon o tercer nivell. L’associació Sinergia Social cedeix els seus espais a plataformes i entitats amb l’objectiu de concretar i compartir, en el mateix espai físic, el treball en xarxa i la promoció del tercer sector social a Catalunya.