Atenció a les persones

Sinergia Social ofereix la seva experiència i els seus coneixements tècnics a les entitats membres amb l’objectiu de garantir i millorar la qualitat de vida a les persones; promovent cap a les organitzacions la potenciació de les capacitats de les persones ateses en la seva vida quotidiana, afavorint la seva autonomia personal i la integració social.

 Cartera de Serveis Socials de les entitats adherides

Serveis Residencials

serveis residencials serveis socials catalunya residencia salut mentalRecursos residencials d’atenció directa completament adaptats a les necessitats concretes dels usuaris i les uauàries atesos: infants, joves, gent gran, persones afectades pel virus del VIH, persones dependents, persones amb problemes de salut mental i persones amb tractament de drogodependència.

 • Centres Residencials
 • Pisos Tutelats
 • Habitatges amb Suport
 • Serveis de Medi Obert

 

L'any 2018 les entitats agrupades que presten serveis residencials van atendre a un total de

1595 persones


Servei Tècnic d'Acompanyament

Serveis socials no residencials servei d'atencio domiciliariaProgrames i projectes en l’àmbit de serveis socials que per les seves característiques en l’atenció no requereixen un suport residencial. En aquesta tipologia de programes i serveis les entitats agrupades s’atenen a infants, adolescents, joves i persones amb dependències. 

 • Equips de Valoració del maltractament infantil
 • Suport al tractament per drogodependència
 • Servei d'Atenció Domiciliària
 • Serveis d'intermediació i inserció laboral

 

L'any 2018 les entitats membres que presten serveis técnic d'acompanyament van atendre a un total de

12936 persones


Prevenció, Sensibilització i Docència

Prevenció, sensibilització i docènciaEls i les professionals de les entitats membres; en continua formació i amb àmplia experiència en l’atenció directa realitzen activitats de sensibilització i formació en l’àmbit social per diferents institucions públiques i privades participant en diferents esdeveniments sobre les següents temàtiques:

 • Comunicació d'iguals
 • Gent Gran
 • Família i Infància
 • Adolescència i Joventut
 • Salut Mental
 • Socioaddiccions i Drogodependències
 • Sida i VIH
 • Formació Laboral Especialitzada
 • Sexualitat i Prevenció de Malalties de Transmissió Sexual

 

L'any 2018 les entitats agrupades van realitzar accions formatives i de sensibilització social a un total de

10197 persones


 Entitats membres

Fundació Mercè Fontanilles Fundació Persona i Valors | Fundació Ciutat i Valors | Fundació Comunitat i Valors | Cerc@ | Fundació Casal l'Amic | Associació obre'tebre | Fundació Oscobe | Associació Atlàntida

Fundació Mercè Fontanilles Fundació Ciutat i Valors Atenció a PersonesFundació Comunitats i Valors Atenció a Persones