Assessorament, Suport i Gestió

Sinergia Social integra i interconnecta els elements tècnics dels serveis assistencials, empresarials, cívics i comunitaris amb la resta d’elements organitzatius per tal d’assolir un nivell òptim en el servei, la gestió, l'organització, el finançament i l'administració de tots els recursos necessaris per a totes les entitats agrupades.

 Què ofereix el model Sinergia Social a les entitats agrupades?

  • Espai de coneixement col·laboratiu, de formació i millora contínua
  • Assessorament i suport tècnic en projectes de serveis socials, educació i formació i ocupació i emprenedoria social
  • Gestió de les diferents àrees funcionals d’una organització sense ànim de lucre
  • Equip de professionals amb àmplia experiència i especialitzats en l’àmbit del tercer sector i l’economia social

 

 Serveis a les organitzacions

L’Associació Coordinadora Sinergia Social d’iniciatives i projectes socials ofereix els següents serveis a les entitats membres:

Representació Institucional- Un dels factors més importants de les entitats socials és intervenir de forma activa en la societat, enfortint el teixit associatiu del territori, establint lligams de col·laboració amb administracions públiques i organitzacions privades...


Econòmics, financers i administratius - Un dels factors més importants de les entitats socials és intervenir de forma activa en la societat, enfortint el teixit associatiu del territori, establint lligams de col·laboració amb administracions públiques i organitzacions privades...


Assessorament Tècnic en diferents àmbits d'actuació - Les característiques comunes de tots els programes i serveis derivats de Sinergia Social són assolir amb èxit els requisits i objectius previs de les administracions, millorar l’atenció directa i la satisfacció de totes les persones ateses, cercar solucions innovadores i pròximes al territori d’actuació...


Recursos Humans i Serveis LaboralsLes entitats adherides a la coordinadora són organitzacions de serveis a persones, Sinergia Social considera que els treballadors són un dels actius més importants de les entitats i la clau perquè tots els projectes funcionin amb el màxim nivell de qualitat per les persones ateses. ...


Serveis de Qualitat i Responsabilitat Social CorporativaUn dels objectius més importants de la coordinadora Sinergia Social és la millora contínua en l’atenció directa a les persones ateses per augmentar la seva satisfacció amb el servei prestat als diferents recursos i programes de les entitats membres...


Assessorament en inserció sociolaboral i economia social - Sinergia Social assessora i desenvolupa conjuntament amb les organitzacions membres projectes d’economia social propers als territoris d’actuació, sostenibles amb l’entorn i que tenen com a finalitat la creació d’ocupació de qualitat....


Informàtica i TecnologiaLa informatització, interconnexió i centralització de tota la informació generada als diferents projectes permet a les organitzacions membres una solució eficaç als diferents requeriments i obligacions que es deriven de la gestió dels recursos: seguiment d’usuaris, generació de factures...


Serveis Generals i Infraestructures - Sinergia Social ofereix a les organitzacions membres suport a la contractació i gestió de serveis generals i de subministrament que requereixen els diferents projectes i serveis de les entitats pel seu funcionament diari; vehicles, electricitat, accés a Internet, telèfons...


Comunicació Interna i Externa - La coordinadora Sinergia Social fomenta el treball col·laboratiu, la cohesió dels equips de treball, l’enriquiment d’idees i millora de processos; basant-se en la potenciació de la comunicació interna en tots els nivells organitzatius de les entitats i serveis...