Àmbits d'actuació

El model integrat de Sinergia Social permet a les entitats agrupades centrar la seva activitat en aconseguir la missió com a entitat dins la societat; al mateix que els hi permet comptar amb serveis organitzatius de gestió i suport necessaris pel funcionament d’una organització del tercer sector.

 Àmbits d'actuació de les entitats agrupades

Atenció a les persones - Sinergia Social ofereix la seva experiència i els seus coneixements tècnics a les entitats membres amb l’objectiu de garantir i millorar la qualitat de vida a les persones; promovent cap a les organitzacions la potenciació de les capacitats de les persones ateses en la seva vida quotidiana, afavorint la seva autonomia personal i la integració social.

 


Formació i Educació - La Coordinadora ofereix serveis de gestió i suport tècnic tant a serveis acadèmics per a joves amb necessitats educatives especials; com a serveis formatius que facilitin l’ocupació en recuperació d’oficis o en nous sectors que permetin augmentar l’ocupabilitat de persones en especials dificultats d’accés al món laboral.

 


Ocupació i Inserció sociolaboral - El model integrat Sinergia Social impulsa cap a les organitzacions adherides una política ocupacional d’oficis qualificats que permeti un treball estable i la promoció de plans d’emprenedoria social o d’autoocupació a les persones ateses i els col·lectius en risc d’exclusió social.