Recursos Humans i Serveis Laborals

Les organitzacions adherides a la coordinadora son organitzacions de serveis a persones, Sinergia Social considera que els treballadors son un dels actius més importants de les entitats i la clau per a què tots els projectes funcionin amb el màxim nivell de qualitat per les persones ateses.

En conseqüència, la coordinadora promou als diferents equips plans de formació continua amb l’objectiu de potenciar i desenvolupar el creixement dels professionals, adaptar de forma permanent les professions i millorar les seves competències i qualificacions.

D’igual forma, Sinergia Social presta suport i gestiona serveis de salut laboral, prevenció de riscos laborals, així com, el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social i administracions públiques.

  • Plans de formació continua a les entitats, centres i programes
  • Selecció de personal: entrevistes i processos de selecció
  • Descripció dels llocs de treball
  • Seguiment i avaluació de llocs de treball
  • Elaboració de contractes
  • Gestió de nòmines i obligacions amb la Seguretat Social
  • Revisions mèdiques
  • Prevenció de riscos laborals

 

Tornar a Serveis a les Organitzacions